Eltűnőben a munkatársadalom

Az emberi élet társadalmi konstrukciójának változásai

Megjelent: Replika 68, 37–47.
Fordította:
Weiss János