A munkafogalom társadalomfilozófiai és szociológiai jelentősége

különös tekintettel a Frankfurti Iskola történetének alakulására

Megjelent: Replika 68, 7–16.