Interszubjektivitás vagy kommunikáció: a szociológiai elméletalkotás eltérő kiindulópontjai

Megjelent: Replika 66, 33–48.
Fordította:
Brunczel Balázs