Szubjektumok alkotta tárgyak – tárgyak által konstruált szubjektumok

Interakció, kölcsönhatás, egymásra utaltság: az „új” anyagikultúra-kutatásról

Megjelent: Replika 63, 29–60.