Boltanski és a kritika szociológiája

Szerkesztő:
Berkovits Balázs, Fáber Ágoston, Takács Erzsébet

Luc Boltanski talán a legismertebb ma élő francia szociológus, ennek ellenére művei Magyarországon alig ismertek. A korábban Bourdieu hatása alatt álló Boltanski „szembefordul az egykori mester szociológiájával” és saját szociológiáját folyamatosan hol explicite, hol – és ez a gyakoribb – implicite a mesterrel vitatkozva dolgozza ki. Jelen kötetben megkíséreljük a lehetetlent: a rendelkezésünkre álló szűkre szabott terjedelmi korlátok mellett megpróbálunk betekintést nyújtani egy nagyon változatos, sok területet átfogó, mégis koherensnek tekinthető életműbe – amely értelemszerűen tovább gyarapszik.

Átfogó képet igyekszünk nyújtani egyrészt a jelen számban publikált írások témaválasztásának sokféleségével, másrészt pedig a rögtön a bevezető után található hosszú és sok témát felölelő interjú segítségével, melyet ez év februárjában készítettünk Boltanskival. Igazoláselméletéről és a különböző hivatkozási elvekről (citékről) az érdeklődő ebben a számban Luc Boltanski bemutatásában A kritikai képesség szociológiája, valamit Berkovits Balázs Boltanski „pragmatikus szociológiája": kritika és cselekvéselmélet című írásában olvashat, mely utóbbi Boltanski igazoláselméletének legfontosabb komponenseit Bourdieu szemléletmódjával szembeállítva mutatja be. Boltanskinak az ugyancsak itt közölt Mi az, ami van? A gyakorlat, a megerősítés és a kritika mint a bizonytalanság társadalmi kezelésének modalitásai címet viselő írása a kritikaelmélet eredeti kidolgozása óta eltelt közel két évtized reflexiójával bővíti ki a korábbi a korábbi elméletet. A Boltanski által 1993-ban publikált La souffrance à distance című könyv tartalmát és fontosságát kötetünkben Rényi Ágnes ismerteti Érzelmes kutatás címet viselő írásában. Boltanski érdeklődése az 1990-es évek közepén a kapitalizmus témája felé fordul és szerzőtársával Eve Chiapelloval monumentális munkát jelentet meg Le nouvel esprit du capitalisme címmel. Kötetünkben a könyv kapcsán Fáber Ágoston mutat rá azokra a különbségekre és hasonlóságokra, amelyek Boltanski és Bourdieu kapitalizmusfelfogása és –bírálata között fellelhetők. Philippe Corcuff kötetünkben közreadott tanulmánya pedig – melyet „perspektívatágító” célzattal teszünk közzé – Boltanskihoz kapcsolódva azzal foglalkozik, hogy a társadalomkritikának milyen belső, illetve külső típusai lehetségesek, és hogy milyen nehézségek merülnek fel a különböző kritikai pozíciókkal kapcsolatban.

Megjelent: Replika 62, 5–165.