Boltanski „pragmatikus szociológiája”: kritika és cselekvéselmélet

Luc Boltanski, a nyolcvanas években fokozatosan távolodva a Bourdieu-féle szociológiától – Laurent Thévenot-val közösen – létrehoz egy új megközelítést, amelyet „pragmatikus szociológiának” nevez el. Ez a megközelítés, amelynek meghatározó eleme egy új cselekvéselmélet, s amely szándékai szerint paradigmaváltást hajt végre a szociológiaelméletben, mára egész irányzattá, iskolává nőtte ki magát. Jelen tanulmányban a Bourdieu-féle szociológiával való összevetés révén azt szeretném megmutatni, hogy milyen antropológiai koncepció, illetve a kultúra milyen implicit koncepciója talaján áll ez a cselekvéselmélet, hogy hogyan gondolja el a szociológus és az általa elemzett cselekvők viszonyát, és a cselekvők kritikai kompetenciáját. Emellett azon legitimitáselmélet jellegzetességeit fogom elemezni, amely e kritikai képesség megalapozásából következik, s amely feltehetőleg a „pragmatikus szociológiai” megközelítés legfőbb eredményét képezi.

Megjelent: Replika 62, 87–108.