Bevezető

Luc Boltanski talán a legismertebb ma élő francia szociológus, ennek ellenére művei Magyarországon alig ismertek. A korábban Bourdieu hatása alatt álló Boltanski „szembefordul az egykori mester szociológiájával” és saját szociológiáját folyamatosan hol explicite, hol – és ez a gyakoribb – implicite a mesterrel vitatkozva dolgozza ki. Jelen kötetben megkíséreljük a lehetetlent: a rendelkezésünkre álló szűkre szabott terjedelmi korlátok mellett megpróbálunk betekintést nyújtani egy nagyon változatos, sok területet átfogó, mégis koherensnek tekinthető életműbe – amely értelemszerűen tovább gyarapszik.

Megjelent: Replika 62, 7–10.