A lényegen innen és túl

A pozitivizmus-vita dilemmái

Megjelent: Replika 60, 129–144.