Pierre Bourdieu „politikai fordulata”

Lehetséges és megalapozott-e a bourdieu-i szociológia alapján a társadalmi folyamatokba történő beavatkozás? Az episztemológiai alapok vizsgálata

Pierre Bourdieu a kilencvenes évek első felétől kezdve viszonylag gyakran és markánsan foglalt állást politikai kérdésekben. E szerepvállalások kapcsán egyesek komoly fordulatról, mások kontinuitásról beszéltek és beszélnek, mindenesetre leszögezhetjük, Bourdieu „politikai fordulatának” megítélése józanságot és körültekintést igényel, hiszen az Franciaországban maga is politikai és közéleti harcok tárgyává és eszközévé vált. Jelen írásomban azt vizsgálom, hogy miben állt ez a „politikai fordulat”, s hogy Bourdieu közéleti-politikai szerepvállalásának szociológiájában, társadalomfelfogásában, emberképében megvannak-e az episztemológiai alapjai. Vajon mennyiben beszélhetünk valós, és mennyiben látszólagos fordulatról?

Megjelent: Replika 58, 129–144.