Tudományon innen és túl

Szerkesztő:
Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor
Megjelent: Replika 54–55, 117–205.