A fogyasztói kultúra körvonalai

Slater Consumer Culture and Modernity című könyvében azt állítja, hogy a fogyasztói kultúra legmegfelelőbb elemzési kerete a modernitás: a fogyasztói kultúra által felvetett legfontosabb kérdések szorosan összefüggnek magának a modern létélménynek és folyamatoknak az értelmezésével. A blokkban közölt cikk a könyv első fejezetéből származik, és kiváló áttekintést nyújt azokról a modern jellemzőkről, amelyek alapján a fogyasztói kultúrát az egyes gondolkodók beazonosították. Az áttekintés célja nem a fogyasztói kultúra definiálása, hanem azoknak a modern társadalmi jelenségekkel és folyamatokkal kapcsolatos dilemmáknak a bemutatása, amelyek a fogyasztói kultúra fogalma alatt kerültek megvitatásra, és amelyek különböző értelmezései a fogyasztói kultúra elítéléséhez illetve ünnepléséhez vezettek.

Megjelent: Replika 51–52, 197–205.
Replika blokk:
Fordította:
Kacsuk Zoltán