Bevezetés a fogyasztói társadalom elméletébe

A cikk a fogyasztói társadalommal és kultúrával foglakozó viták fő irányvonalait tekinti át, négy téma köré csoportosítva. Az első a fogyasztás és társadalom viszonyáról szól, és azt az elmélettörténeti ívet követi végig, melyben a fogyasztás mellékes tényezőből fő társadalomstrukturáló erővé lépett elő a fogyasztói társadalomról szóló vitákban. A második vita a „fogyasztói” kultúra különböző értelmezéseivel foglakozik, melynek változásait a fogyasztás működéséről szóló gondolkodás tükrében mutatom be. A harmadik rész továbbra is a kultúra témaköréhez kapcsolódva az emberi szubjektumok és az őket körülvevő anyagi világ közötti kölcsönhatások természetével foglalkozik, mely annak a vitának az alapjául szolgál, hogy a fogyasztói társadalmat manipulációval vagy inkább kulturális gazdagodással jellemezhetjük-e. A negyedik, befejező részben a fogyasztói társadalomról szóló vitát a mögötte álló érdekek és értékek, illetve az ezekkel összefüggő hatalmi viszonyok szempontjából elemzem.

Megjelent: Replika 51–52, 165–195.
Replika blokk: