Határmítoszok és helyi identitásnarratívák az osztrák-magyar határ mentén

Megjelent: Replika 47–48, 143–156.