A forradalom főpróbája?

Kerékgyártó Elemér: A karácsonyista ideológia bírálatához című kandidátusi értekezésének 1956 szeptemberi vitája nem a papírforma szerint alakult,megelőlegezve az 56-os forradalom szellemiségét

Megjelent: Replika 41–42, 265–283.
Replika blokk: