Az erdélyi románok nemzeti és felekezeti identitása a modern kor kezdetén

Megjelent: Replika 41–42, 217–237.
Fordította:
Katona Zsuzsanna