A megújulás esélyei: a román történetírás tíz éve (1989-1999)

Megjelent: Replika 41–42, 165–194.