Evolúciós gondolkodás a társadalomtudományokban

Megjelent: Replika 40, 99–99.