Az „új nő”, a feminizmus és a díszítőművészetek a múlt század végi Franciaországban

Megjelent: Replika 35, 79–88.
Replika blokk: