Bomlás és sarjadás a magyar mezőgazdaságban

Szerkesztő:
Kovács Katalin
Megjelent: Replika 33–34, 103–192.