„Minden Egész eltörött…”

Négy írónő-barátnő levelezése a délszláv háború idejéből

Megjelent: Replika 30, 117–176.
Fordította:
Potoczki Klára