Fogyasztás és lakáskultúra Magyarországon a hetvenes években

Megjelent: Replika 26, 47–53.
Replika blokk: