Szociológiatörténet: a szociológia története

(Saád József: Magyar szociológiatörténet: minek a története? c. dolgozatához)

Megjelent: Replika 23–24, 191–199.