Magyar szociológiatörténet: minek a története?

Vázlat a magyar társadalomtani-szociológiai gondolkodás 1945 előtti történetéről

Megjelent: Replika 23–24, 161–171.