Budapest fő- és székváros prostitutio-ügye

(1893)

Megjelent: Replika 21–22, 37–47.