Reflexiók Niedermüller Péter tanulmányára

Megjelent: Replika 13–14, 145–148.