A társadalmi alakulat fogalma és típusai

A tanulmány első részében először meghatározom a társadalmi alakulat fogalmát, majd felvázolom az alakulat funkcióját. A társadalmi alakulat a társadalom átfogó szerveződési formája, amely magában foglalja egyrészt a mindennapi társadalmi élet szférájának a társadalmi struktúráját, másrészt a politikai élet szférájának a társadalmi struktúráját, valamint a mindennapi társadalmi struktúra politikai társadalmi struktúrában történő leképeződésének a formáját és mértékét. Felfogásom szerint a mindennapi társadalmi struktúra és a politikai struktúra közötti meghatározottság kétoldalú, de ez a kétoldalú meghatározottság időben elkülönül egymástól. A második részben megkülönböztetem egymástól a társadalmi alakulat négy fő típusát: a monista, a félmonista, a félpluralista és a pluralista társadalmi alakulatot. A tipizálás során figyelembe veszem egyrészt azt, hogy az adott társadalom politikai struktúráját monista vagy pluralista politikai erőviszonyok jellemzik. Ezzel szorosan összefügg a másik szempont, tehát az, hogy milyen az adott társadalom mindennapi társadalmi struktúrája. Rámutatok arra, hogy a tipikus társadalmi alakulatokhoz elvileg hozzárendelhetünk kisebb vagy nagyobb mértékű társadalmi egyenlőtlenségeket kifejező társadalmi állapotrétegződést és rendi rétegződést.
 

Megjelent: Replika 128, 169–187.
Replika blokk: