Tájak ecsetekkel

Radnóti Sándor (2022): A táj keletkezéstörténetei. „Ők, akik nézték Hannibál hadát”. Budapest: Atlantisz.

Jelen tanulmány Radnóti Sándor, tájról és tájábrázolásról szóló könyvének gondolati ívét próbálja felvázolni, három lépésben. (1) Milyen viszonyban áll egymással a táj fogalma és a tájképfestészet? (2) A mimézis fogalmának jelentősége a tájképfestészet számára; a mimézis válsága a modernitásban (Gadamer). (3) Sablonok a tájábrázolásban – útban a giccs fogalma felé. Fordulat a giccs fogalmának esztétikájában? (Adorno és a posztmodern.) Végül egy összefoglaló rövid fejezetben a recenzió a könyv jelentőségét méri fel.

Megjelent: Replika 128, 127–135.
Replika blokk: