Túl a kockaházakon

Faluképek a nyolcvanas évekből

A tanulmány a kockaház témájából kiindulva az 1980-as évek magyar faluképeit mutatja be, egy kiállítás apropóján. A kiállítás anyagát a Hazafias Népfront falufotózási korpusza adja, amely közel 100.000 felvételt tartalmaz, Magyarország szinte minden megyéjéből, elsősorban kisebb falvakról, ritkábban kisvárosokról. A tanulmány alaptézise, hogy a magyar vidéken a klasszikus építészettörténeti kategóriák nem alkalmazhatóak, illetve csak viszonyítási pontként vehetők figyelembe. A nyolcvanas évek megértése ezért másfajta periodizációt feltételez, mint a korabeli modern–posztmodern (benne az organikus építészet) fogalmak sugallnák. Ezért beszélhetünk poszt-kocka korszakról, vagy másként a „tüzépbarokk” koráról. A tanulmány ezen elméleti felvetés mellett egy 2022 őszén a szerző által rendezett kiállítás anyagát mutatja be. A tablókon a korabeli faluképeket idéző fényképanyag mellett a Körkép antológiákból válogatott szépirodalmi idézetek szerepelnek, amelyek segítéségével a nézőnek a korabeli falusi táj mélyebb értelmezésére nyílik lehetősége. 

Megjelent: Replika 128, 101–125.
Replika blokk: