A világirodalom földrajza és a kapitalizmus terei

A tanulmány a világirodalom-fogalom egyes kortárs használatait meghatározó globális, regionális és lokális földrajzi térszerkezeteket tekinti át. A vonatkozó nemzetközi kutatások általában az ezekben nyíltan vagy rejtve érvényesülő politikai, kulturális és gazdasági hierarchiákat és egyenlőtlenségeket hangsúlyozzák. Ezek elemzésekor a 19. századi magyar kritikatörténetből Erdélyi János világirodalom-felfogásának térképzeteiből hozok példákat.
 

Megjelent: Replika 128, 61–73.
Replika blokk: