Mások tája és a mi tájunk

A környezetérzékelés antropológiai látásmódjai

Az antropológia elsősorban az emberi, ember teremtette világokkal foglalkozik. A táj azonban másképp ember létrehozta entitás, mint egyéb társadalmi és kulturális jelenségek. Hiszen abban a nem ember alkotta komponens jelenléte eltagadhatatlan. Ennek a nem emberi komponensnek a megragadására többféle eljárás ismert az antropológiában – attól függően, hogy a kutató mennyire kíván eltávolodni az európai tájszemlélet alapelveitől. Így tehát a tájról való gondolkodás nemcsak a tájról, az ember és a környezete közötti viszonyról, hanem arról is szól, hogy miképp látja és láttatja az európai gondolkodás a Másikat, és azt, ahogy a Másik a tájban él. A tanulmány a táj polifón antropológiai látásmódjai között kíván kapcsolatot teremteni, amellett érvelve, hogy az alteritás keresése és feltárása nem minden esetben célravezető eljárás az antropológiai kutatás során.

Megjelent: Replika 128, 13–34.
Replika blokk: