Természet, táj, tér, ökológia, földrajz – multidiszciplináris megközelítésben

Bevezető

Az írás a 128-as Replika-lapszám Táj és kultúra című egységének központi témáit: táj és ember, természet és kultúra, tér és értelmezés viszonyának szerteágazó kérdésirányait mutatja be röviden. Emellett kitér a tanulmányblokk előzményeire és kontextusaira, illetve ismerteti az összeállításban olvasható írások legfőbb kérdésfeltevéseit, eredményeit. 

Megjelent: Replika 128, 7–11.
Replika blokk: