A rend értelemtörténetei

Szociológia és elbeszélés viszonyáról

Az újkori keletű társadalomtanok, éppen jelenkori önmagunk módszeres megragadására törve, a rend történetében és a történelem rendjében is érdekeltek. A tanulmány bemutatja a legfőbb modelleket, amelyekben a szociológia történés és elmélet viszonyát elgondolta, Auguste Comte, Karl Marx, Talcott Parsons és Niklas Luhmann elméletei mellett Max Weber leginkább történelemközeli koncepcióját tárgyalva. A tét a szociológia számára a saját jelen orientálása, amennyire tőlünk, érintettektől telik.

Megjelent: Replika 127, 19–31.
Replika blokk: