Ígéretek, illúziók, ideológiák: A középosztály, a polgárosodás és a felzárkózás eszményei Szalai Júlia számvetésében

Szalai Júlia: A nem polgárosuló középosztály: Az „államfüggőség” társadalmi konfliktusai a jelenkori Magyarországon. Balassi Kiadó, 2020.

A recenzió Szalai Júlia 2020-ban megjelent könyvének fő állításait ismerteti és bírálja. Vizsgálja és kritika alá vonja a középosztályra és annak (elmaradó) polgárosodására vonatkozó nézeteit. Vitát kezdeményez Magyarország modernizációjának, a „nyugathoz” és Európához történő felzárkózásának sikertelen folyamatairól, amennyiben kihívás elé állítja Szalai Júlia töredékes magyarázatait.

Megjelent: Replika 125, 83–99.
Replika blokk: