Kölcsönvett életek

Munkaerő-kölcsönzés és elhomályosított osztályviszonyok Magyarországon

Tanulmányunk a munkaerő-kölcsönző cégek osztályviszonyokra gyakorolt hatását vizsgálja. Ezt a kérdést a kutatásunkban leginkább elméleti síkon, de statisztikai adatokkal, a munkaerő-kölcsönzők honlapjairól szerzett információkkal és másodlagos szakirodalmakkal támogatva közelítjük meg. A tanulmányunk állításai a következők. 
Az osztály marxi megközelítése releváns a kortárs társadalmak elemzésében, ha a társadalom anyagi mozgatórugóit és a látszólag fölszámolhatatlan egyenlőtlenségek okait kívánjuk feltárni. Az osztályhelyzet elhomályosítása ebben az elemzésben az osztályellentétek kiélezésének egyik eszköze. A munkaerő-kölcsönző cégeket autonóm kizsákmányoló szereplőknek kell tekintenünk, mivel hármas funkciót látnak el: az osztályviszonyok elhomályosítását, a termelés ingadozásának kiegyenlítő szerepének hatékony ellátását és a tartalékseregből kölcsönzött munkások toborzását. A fizikai munkakörbe kölcsönözött munkások sajátosan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ez a helyzet mutatkozik meg abban, hogy a kölcsönzött dolgozók jellemzően alacsonyan képzettek, segéd- és betanított munkásként dolgoznak és az állampolgári jogaikkal is csupán korlátozottan vagy egyáltalán nem tudnak élni. Tanulmányunkban amellett is érvelünk, hogy a kölcsönzés intézménye az alacsony képzettséget igénylő fizikai munkakörökben dolgozók részére nem biztosít „ugródeszkát” a biztos foglalkoztatásba, kiszolgáltatott helyzetüket a kölcsönzés inkább újratermeli.

Megjelent: Replika 125, 55–68.
Replika blokk: