A Társadalompoétika társadalomtudományi státusa: alapvetések

A tanulmány Szabó Márton monográfiájának ismertető bemutatására és társadalomelméleti nézőpontból történő elemzésére vállalkozik. A tanulmány amellett érvel, hogy a Társadalompoétika egyrészt a szövegtudományi diszciplínák (retorika, nyelvtudomány, irodalomelmélet) szociáltudományokhoz intézett tudományelméleti kihívása, másrészt egy új kutatási program és megalapozó diskurzus  kezdeményezése. A kutatási program és megalapozó diskurzus lehetővé teszi a szociális értelemvalóság (társadalom/kultúra) konstitúciós  problémáinak, a valóságszintek alapformáinak és kapcsolódásainak tisztázását, valamint konszenzusképes kiindulópontok kialakítását az érintett tudományterületek viszonyának újragondolásához, rendezéséhez.

Megjelent: Replika 124, 199–215.