Regiszterek körforgásban: az interdiszkurzivitás társadalmi szerveződése

A metaszemiotikai folyamatként történő regiszterképzés legfontosabb körvonalai jól ismertek a nyelvészeti antropológia számára, így annak további szisztematikus vonzataihoz fordulhatunk. A cikk a regiszterképzés három „pillanatát” járja körül: kiindulópontja, hogy a gyakorlatok és az értéktulajdonítások olyan regisztereket hoznak létre, amelyek kapocsként, közvetítőként és átültetésként viselkednek, melyek mindegyike interdiszkurzivitást hoz létre, ebből fakadóan pedig körforgást teremt. Emellett ezek különböző módon kapcsolják össze a társadalmi cselekvés színtereit. A kapcsolatokat helyes az interdiszkurzivitás társadalmi szerveződéseinek nevezni, mivel nemcsak diskurzusokat és regisztereket kapcsolnak össze, hanem a regiszterek körül létrejövő társadalmi berendezéseket is, civil szervezeteket, nonprofit szervezeteket, szociális segélyszervezeteket, politikai platformokat, tudományos köröket, amelyek révén a regiszterek erőteljes kapcsolási (és különválasztási) hatással rendelkeznek egy adott történelmi pillanatban. Az elsősorban a magyarországi politikából származó példák bizonyára párhuzamot mutatnak más esetekkel.
 

Megjelent: Replika 119–120, 171–191.
Fordította:
Barabás Blanka, Fazakas Noémi