Saját törvényeik szerint?

A középiskolai tanárok szakmai autonómiája a 19. század végén

A tanulmányban a magyarországi középiskolai tanárok szakmai autonómiájának alakulását vizsgálom a 19. század második felében. Ez az időszak különösen fontos a középiskolai tanárság életében, hiszen a magyarországi polgári társadalom kialakulásával egy időben sejlik fel előttük a hivatássá válás lehetősége. A középiskolai tanárok egyesületének vizsgálata megmutatta, hogy az autonómia kialakítása és megtartása fontos célja volt a korabeli tanárságnak, és készek voltak ennek érdekében ütközni az állammal és az iskolák többségét fenntartó egyházakkal egyaránt. Írásomban amellett érvelek, hogy az egyre erősödő állami ellenőrzés és szabályozás, illetve a Magyarországon különösen fontos egyházi fenntartók befolyása ellenére a középiskolai tanárok és tanári karok számottevő szakmai autonómiával rendelkeztek.

Megjelent: Replika 119–120, 85–98.
Replika blokk: