A closure fogalma az angolszász és a hazai szociológiában

A tanulmány célja, hogy Randall Collins A piac lezárása és a hivatások konfliktuselmélete című tanulmányának most megjelenő fordítása kapcsán betekintést nyújtson a closure fogalmának az angolszász szociológiában kialakult különböző jelentésrétegeibe, valamint, hogy bemutassa az eddigi magyar honosításra tett kísérleteket és reflektáljon a fordítás nehézségeire. Ennek érdekében először rámutat arra, hogy Max Weber Schließung fogalma jelentős változásokon esett keresztül a Gazdaság és társadalom írása közben, majd röviden bemutatja az ún. neoweberiánus closure theory keletkezési körülményeit és a kapcsolatát Weber eredeti koncepciójával. Az elmélet részletes és átfogó ismertetése helyett Frank Parkin és Raymond Murphy munkáit alapul véve a központi fogalom, a closure jelentésének gazdagodására fókuszál, csak jelezve a fogalom továbbélését és központi jelentőségét a hivatások és a professzionalizáció neoweberiánus megközelítésében. Végül áttekinti az eddigi magyar recepciót és röviden összegzi az új magyar fordítás melletti érveket.
 

Megjelent: Replika 119–120, 55–66.
Replika blokk: