A piac lezárása és a hivatások konfliktuselmélete

A tanulmány a szociológiai konfliktuselmélet szempontjából közelíti meg a professzionalizáció folyamatát. Collins elsődleges állítása, hogy a foglalkozások nem egyszerűen válaszolnak a piaci feltételekre, hanem maguk is irányítják, alakítják azokat, és amennyiben ezt sikeresen teszik, hivatásnak nevezzük őket. Tehát egy hivatást a piac lezárásának (tevékenységmonopólium) és a rendi megbecsültségnek (presztízs) a kombinációja tesz azzá, ami.
Collins Weber és Schumpeter nyomán vizsgálja a monopolizáció és demonopolizáció folyamatait, majd meglátásait a foglalkozások lezárására alkalmazza. Ez lehetővé teszi, hogy a munkaszerveződést és a szakmai hierarchiát, illetve az egymáshoz kapcsolódó foglalkozási csoportok hatalmi harcait mint a foglalkozások lezárásának tényezőit értelmezze. Ugyanakkor Collins a rendi megbecsültséget mint a hivatás haszonelvű érdekérvényesítését elfedő ideológiai burkot definiálja. A szöveg az ellenirányú folyamat, a deprofesszionalizáció bemutatásával végződik, és felvázolja a hivatások státuszvesztésének lehetséges okait. 

Megjelent: Replika 119–120, 37–54.
Replika blokk:
Fordította:
Kappanyos Ilona