A posztkommunista társadalmi formáció és osztályszerkezete

Töprengő megjegyzések a Fordulat 26. száma kapcsán

A Fordulat a Társadalomelméleti Kollégium marxista lapja. A lapnak ez a száma a Helyzet Műhely kollektívájának közös műve. A recenzió a szám első két fejezetével foglalkozik, melyek a magyar társadalom formációját és osztályszerkezetét tárgyalják. Kiemeli a szerzők elméleti koherenciáját s nagyra értékeli az osztályelemzés központba állítását. Kétségét fejezi ki ugyanakkor a szocializmus és kommunizmus közötti tipikusan szovjet marxista megkülönböztetéssel kapcsolatban és azzal érvel, hogy Marx osztályelmélete nem a munkamegosztásban elfoglalt helyből, hanem a termelési viszonyokból kiindulva határozta meg az osztályokat.  

Megjelent: Replika 115–116, 225–247.
Replika blokk: