Visszatér a múlt

Populáris zene és nosztalgia a késő Kádár-korszakban

Ebben a tanulmányban elsősorban azt vizsgálom, hogy mi a közös azokban a muzsikusokban, akik a hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán már létező zenék újrahasznosításával, a (populáris) zenei múlt reaktiválásával arattak sikereket. Mindezt egy olyan populáriszene-történet kidolgozásának reményében teszem, amely nem műfajok és generációk egymásutánjára épül – ahogy azt általában a rockzene trendformáló hatását kihangsúlyozó munkák teszik –, hanem éppenséggel az egyidejűségekre, a visszatérésekre, illetve az egyes műfajokon és stílusokon belül megvalósuló különbségekre koncentrál. Írásomban mindenekelőtt a Hungária együttes munkásságával és a rock and roll műfajának különböző magyarországi megjelenéseivel foglalkozom, ezek bemutatásával igyekezvén bizonyítani, hogy a magyar populáris zene történetében bizonyos zeneszámok és műfajok egyszerre több korszakhoz és alkotói-előadói közösséghez is hozzákapcsolhatók. Ahhoz, hogy átfogó képet nyerjünk a rock and roll zenei nosztalgiában betöltött helyéről, érdemes abból kiindulnunk és azt elemeznünk, hogy milyen formái léteztek a nyugati zene utánzásának és feldolgozásának az államszocialista Magyarországon.  

Megjelent: Replika 115–116, 151–173.
Replika blokk: