A 30 éves Replika rövid bemutatása kritikai tudománymetriai módszerekkel

A folyóiratok értékelésénél akkor sem hagyhatjuk figyelmen kívül a tudománymetriai adatokat, ha egyébként nem értünk egyet a tudomány piacosodásával és kvantitatív méricskélésével. Ebben az írásban a 30 éves Replika rövid, tudománymetriai szempontú elemzését közlöm, és az adatokat igyekszem egy értelmező keretbe foglalva prezentálni. Mint az az elemzésből kiderül, a tudománymetriai jellemzőket érdemes az adott vizsgálati tárgy – jelesül a Replika folyóirat – szűkebb és tágabb társadalmi kontextusában értelmezni. A jelen szövegből láthatóvá válik, hogy a Replika valamennyi elemzett tudománymetriai mutató vonatkozásában előkelő helyet foglal el a hazai vezető társadalomtudományos folyóiratok között, és különösen jól teljesít az egy cikkre jutó idézettség, illetve az idézett cikkek arányát illetően.

Megjelent: Replika 115–116, 55–65.
Replika blokk: