Az autotelikus szociológia és a pszichológia mint „metaprojekt”

Néhány megjegyzés Fáber Ágoston Az autotelikus párkapcsolat és a gyerekvállalás mint „metaprojekt” című tanulmányához

A tanulmány Fáber Ágoston Az autotelikus párkapcsolat és a gyerekvállalás mint „metaprojekt” című szövegére reflektál. Jelen hozzászólás két szempontra hívja fel a szerző és az olvasók figyelmét. Az egyik az olyan társadalmi tényekkel kapcsolatos szociológiai értelmezésekre vonatozik, amelyek napjainkban inkább a pszichológia uralkodó témái. Ilyen az intimitás, a romantikus szerelem vagy maga a szelf. A hozzászólás azt mutatja be, hogy az e jelenségek társadalmi okaira és következményeire irányuló elemzések miért lehetnek gyümölcsözőek. A másik szempont a pszichológia, pszichoterápia társadalomtudományos elemzéseinek lehetősége. A hozzászólás felvázolja, milyen értelemben tekinthető a pszichoterápia társadalmi jelenségnek, mit mondhat el magáról a társadalomról, és hogyan lehetséges kritikai módon, de konstruktívan megközelíteni.

Megjelent: Replika 114, 235–242.