„A nemzetközi” mint governmentalitás

A hagyományosan hatalomközpontú politikai elemzésben „a nemzetközi” (the international) az államok rendszerének sajátossága: anarchikus tér, amely minőségileg különbözik az államon belüli viszonyoktól. A normaközpontú iskola ezzel szemben egyre inkább a közös értékek allokációjának terepeként értelmezi, mely rokonságot mutat más politikai terekkel. Az irodalom ilyen kettéválása mellett a hatalomelemzés privilegizálása azzal jár, hogy elveszítjük képességünket „a nemzetközi” rendszerszintű változásának vizsgálatára, míg a normákra fókuszálva feláldozzuk a hatalom tanulmányozását. Meglátásunk szerint „a nemzetközi” ma létező konceptualizálásai (Weberből kiindulva) Morgenthautól származnak, akinél a fogalom az államok közötti tér ideáltípusát jelentette. Tanulmányunk Mike Williams munkásságára építve kínálja e két tudós koncepcióinak új olvasatát. Morgenthau azzal, hogy „a politikait” ideáltipikus szféraként azonosítja, lehetővé teszi a konstruktivista jellegű társadalomelméleti megfigyeléseket is. Speciális ideáltípusa azonban, melyet a nemzetközi politikára alkotott, eredeti weberi szempontjai alapján frissítésre szorul. Azzal próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak, hogy Michel Foucault elméletéből merítve megalkotjuk „a nemzetközi” olyan értelmezését, amely azt a governmentalitás társadalmilag beágyazott terepeként fogja fel. Olyan (hatalmi viszonyok által meghatározott) struktúraként, amely támogatja a (kormányzati racionalitásként meghatározott) politikai uralom különböző, változó gyakorlatait, valamint ágenciákat (például politikai intézményeket) generál.

Megjelent: Replika 114, 211–231.
Fordította:
Mendly Dorottya