Környezetvédelem, ideológiakritika és a megismerés vakfoltjai

A tanulmány a vitaindító írásra érkezett válaszokra reagál. Az észrevételek elemzése után az írás amellett érvel, hogy a kritikai elemzők elsősorban ideológiakritikát gyakoroltak, mintsem az ökológiai kommunikációról szóló írásom elemzését adták volna. Ennek okát abban látom, hogy a kritikák zömében a luhmanni társadalomelmélet ismerete nélkül fogalmazódtak meg. Másrészt a tanulmány azt elemzi, hogy milyen módon lehet termékennyé tenni a kritikai és a funkcionalista társadalomelmélet közötti vitát a modern társadalom sikeresebb értelmezése érdekében. Az írás utolsó egysége az értékszociológiai kutatások belátásaira reagál és a környezettudatos cselekvés hiányának okait keresi.

Megjelent: Replika 114, 179–208.