Téridő és GDP az ökológiai kommunikációban

Gondolatok Bognár Bulcsu „Az ökológiai kommunikáció lehetőségei és korlátai a modernitásban. Társadalomelméleti észrevételek a környezetvédelem témájához” témakörben írt munkájához

Az ökológiai kommunikációval és környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai tapasztalataimat, benyomásaimat elsősorban a mezőgazdaság tanulmányozása befolyásolja. Az ágazatok súlyát gazdasági teljesítményük képviseli. Nemzetközi és hazai idősorok alapján látható, hogy a mezőgazdaság folyamatos csökkenést mutat a GDP-beli aránya tekintetében, amely a legtöbb fejlett országban egyszámjegyű, illetve az ipari nagyhatalmak esetében egy százalék alatti. Ez is alátámasztja a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó problémák iránti érdeklődés visszaesését. Jelen munkában két témára szorítkozom. Egyrészt a nem szociológiai tudományos munkákra, amelyek mint tényszolgáltató rendszerek tartanak érdeklődésre számot, másrészt a térbeli és időbeli minták fontosságára, amelyek leírják vagy le tudják írni valamely tématerület jelentőségét, időszerűségét és kommunikációjának sikerességét.

Megjelent: Replika 114, 171–177.