Ökológiai radikalizmus vagy összeomlás

Jelen írás reakció Bognár Bulcsu „Az ökológiai kommunikáció lehetőségei és korlátai a modernitásban” című cikkére, amelyben kifejtem, hogy míg Bognár diagnózisa meggyőző (noha részleges) azt illetően, hogy miért nem tudnak társadalmaink megfelelő választ adni az ökológiai válságra, a szerző a diagnózisból következő terápiáig mintha a radikális megoldásokkal szembeni ellenérzései miatt nem jutna el. Bognár írásából hiányzik az a fontos szempont, hogy alapvető ellentét feszül a modernitás kulturális paradigmája és az ökológiai gondolkodásmód között. Ezért is van az, hogy a modernitás társadalmi intézményrendszere nem képes befogadni az igencsak más értékrendbeli és világnézeti alapokon nyugvó ökológiai mozgalmak követeléseit. Mindebből az következik, hogy csak egy új, az ökológiai gondolkodásmódon alapuló társadalmi intézményrendszer fölépítésével tudjuk elkerülni az ökológiai összeomlást.

Megjelent: Replika 114, 95–99.