Az ökológiai kommunikáció lehetőségei és korlátai a modernitásban

Társadalomelméleti észrevételek a környezetvédelem témájához

A tanulmány az ökológiai kommunikáció társadalomelméleti vonatkozásait boncolja funkcionalista nézőpontból. Az elemzés a modern társadalom részrendszereinek a reakcióját értelmezi. Azt vizsgálja, hogy a társadalom fő szegmensei (gazdaság, politika, oktatás stb.) miképpen válaszolnak a környezeti kihívásokra, illetve az ezt megjelenítő mozgalmak kommunikációjára. Az elemzés ekképpen az ökológiai kommunikáció hatását és lehetőségeit vizsgálja. Az írás arra fókuszál, milyen okai lehetnek annak, hogy a társadalom nagy részterületei viszonylagos érdektelenséget mutatnak a környezetvédelemmel kapcsolatban, vagy csak nehezen és lassan reagálnak a környezeti kihívásokra. Másrészt a tanulmány azt elemzi, hogy a környezeti szempontok hogyan tudnak nagyobb szerepet betölteni a társadalmi kommunikációban. Az elemzés kitér arra, hogy az eddigi ökológiai kommunikáció milyen részeredményeket ért el, illetve melyek azok a strukturális változások a társadalomban, amelyek a környezetvédelemnek nagyobb mozgásteret kínálnak. Az írás utolsó egysége az ökológiai kommunikáció és a társadalmi miliők kapcsolatának hazai vonatkozásait értelmezi az értékkutatások bevonásával.

Megjelent: Replika 114, 7–39.