Mediatizált szerelem

A Tinder fenomenológiája

A tanulmány a késő modernitás elméleti háttere előtt vizsgálja meg a szerelem mediatizálódását, ami az életvilág átfogóbb mediatizálódási folyamatának a részét képezi. Az elemzés a Tinder nevű alkalmazásra fókuszál ennek során. Az írás utánajár a kérdésnek, hogy az empirikus adatok fényében mennyire megalapozottak az alkalmazással kapcsolatban megfogalmazott moralizáló kritikák. Ezt követően a Tinder elméleti értelmezésére kerül sor: a Tinder-logika lényege a gyorsaság, vizualitás és az (ön)tárgyiasítás. Az életvilág mediatizálásának fényében a Tinder-felhasználók is új kihívások elé kerülnek: újfajta énbemutatási stratégiákat kell alkalmazniuk, s tudniuk kell értelmezni a lehetséges partnerek énbemutatásait. A tinderezés során a felhasználók építenek az életvilágbeli tudásukra, ám a médium új tudás létrehozását is szükségessé teszi. A Tinder a nemi szerepek tekintetében ambivalens hatással van: egyrészt kontinuusak a nemiszerep-felfogások, másrészt hangsúlyeltolódások is bekövetkeznek, ami a nemek közötti – az alkalmazás demokratikus jellegéből következő – hatalmi kiegyenlítődésben is tetten érhető. A Tinder mint a mediatizált társkeresés eszköze racionalitás és impulzivitás ambivalenciáját hozz

Megjelent: Replika 113, 63–87.
Replika blokk: