Új irányok a bizalomkutatásban: elmélet és mérés

A Replika blokkjának bevezető írása. Bemutatja a bizalom témájának alapvető elméleti és empirikus kérdéseit, illetve felvázolja a blokkban szereplő írások témáit.

Megjelent: Replika 113, 7–10.